IDS and Teraju organized a group discussion on “Kajian Peluang Kerjaya Bumiputera Sabah di Semenanjung Malaysia dan Sabah: Mekanisme dan Pelaksanaan” at IDS Hall, Wisma IDS on 23 February 2023.

Share this article!