Selamat Hari Malaysia, 16 September 2022 daripada Institut Kajian Pembangunan Sabah.

Share this article!