Program Panel Perbincangan maya “PEMERKASAAN WANITA MENERUSI TVET – MENDEPANI CABARAN” anjuran IDS dengan kerjasama daripada Konrad-Adenauer-Stiftung (Malaysia) pada 22 September 2022. Panel perbincangan ini dikendalikan oleh Datuk Dr. Tarsiah TZ Taman bersama 2 orang panelis, Cik Alesya Asa dan Cik Jacqueline Joan Panji. Turut bersama-sama di dalam panel perbincangan ini ialah Prof Ts. Dr. Ramzah Dambul (Ketua Pegawai Eksekutif IDS), Puan Miriam Fischer (Pengarah KAS Malaysia) dan Puan Masneh Binti Abd Ghani (Pemangku Ketua Kluster Pelancongan, IDS).

Share this article!