Assalamualaikum w.b.t. dan Salam Sejahtera,

Untuk makluman, Yayasan Inovasi Malaysia (YIM), agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) sedang menjalankan Kaji Selidik Keperluan Teknologi Automasi Dalam Perniagaan yang bertujuan untuk mengenalpasti apakah bentuk teknologi automasi yang diperlukan bagi meningkatkan produktiviti dan perolehan syarikat mengikut kategori industri.

Sehubungan itu, kerjasama pihak Prof./Dr./Tuan/Puan adalah dimohon untuk mengisi borang kaji selidik ini melalui pautan ‘Google Form’ https://forms.gle/zRBWU8SFWPRUATjt9 .

Perhatian dan kerjasama Prof./Dr./Tuan/Puan berhubung perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Share this article!